Kuva:  Yhtenä Ilveksen futsalkerhojen motoristen taitojen harjoittelutapahtumien järjestämispaikoista on toiminut Vehmaisten Trampolin Park.

Syksyllä 2016 uudelleenkäynnistetyn Ilveksen kaupunginosapohjaisen futsalkerhotoiminnan kevätkausi käynnistyy kuluvalla viikolla. Futsalkerhojen päätavoitteena on ollut tarjota toiminnan kohderyhmänä oleville alle 10-vuotiaille lapsille mahdollisuus säännölliseen ja muita palloiluharrastuksia tukevaan futsalin harrastamiseen lähellä omaa kotia, oman kaveripiirin kanssa ja koulutettujen valmentajien ohjaamina. Mukaan on pyritty ottamaan kaikki halukkaat, futsal- ja jalkapallotaitojensa kehittämisestä kiinnostuneet lapset sekä kerhotoiminnan taustatehtävistä kiinnostuneet lasten vanhemmat.

 

Yhden arki-iltaan ajoittuvan viikoittaisen futsalharjoituksen ja kuukausittaisten pelitapahtumien lisäksi Ilveksen futsalkerhojen ohjelmaan on kuluvalla toimintakaudella sisältynyt uutena toimintamuotona myös kuukausittain järjestettäviä motoristen taitojen harjoittelutapahtumia. Motoristen taitojen harjoittelutapahtumia ei ole kokonaisuudessaan montaa, mutta syksyllä järjestettyjen tapahtumien perusteella toimintamuotolaajennus on vaikuttanut onnistuneelta. Harjoittelutapahtumat ovat monipuolistaneet kerhojen liikuntatarjontaa, aktivoineet vanhempia uudella tavalla mukaan toimintaan sekä tarjonneet myös tapahtumiin osallistuneille lajivalmentajille uusia virikkeitä viikoittaisten futsalharjoitusten sisällölliseen kehittämiseen.