Näin Futis-Liiga toimii

1. Toiminta-ajatus

Futis-Liigan eli Ilveksen jalkapallon kaupunginosatoiminnan päätavoitteet ovat:

Antaa kaikille jalkapallosta kiinnostuneille junioreille ja vanhemmille mahdollisuus harrastaa lajia oman taitonsa ja halunsa mukaisesti joko pelaajana, valmentajana, joukkueenjohtajana, huoltajana, tukijana tai muuna toimihenkilönä.

Löytää ja motivoida kaupunginosatoiminnasta lahjakkaita ja halukkaita junioreita, valmentajia ja muita toimihenkilöitä seuran junioriedustusjoukkueisiin.

Futis-Liigan toiminnan pääperiaate on, että kaikki halukkaat pääsevät mukaan. Harrastuksen kustannukset pyritään pitämään mahdollisimman alhaisina ja toiminta perustuu pääsääntöisesti, useimmiten pelaajien vanhempien, vapaaehtoistyöhön.

Seura organisoi ja varmistaa toiminnalle olosuhteet ja muut toimintaedellytykset sekä on vapaaehtoistoiminnan tukena aluepäälliköiden, yhdyshenkilöiden sekä seuran päätoimisten aluevalmentajien ja muiden työntekijöiden toimesta. Seura tarjoaa maksuttoman koulutuksen kaikkiin toimenkuviin.

Harrastukseen osallistuminen pyritään pitämään mahdollisimman helppona pelaajille sekä pelaajien perheille. Käytännössä tämä näkyy siten, että toiminta tuodaan lähikentille, muillekin harrastuksille annetaan tilaa.

1.1. Kaikki Pelaa

Vuonna 1999 käyttöön otettu Kaikki Pelaa -ohjelma on kokonaisvaltainen lasten ja nuorten jalkapallon kehittämisohjelma. Ilveksessä toimitaan jalkapallon lajiliiton, eli Suomen Palloliiton, Kaikki Pelaa –ohjelman mukaisesti. Palloliiton ensisijainen tavoite on nostaa suomalainen jalkapalloilu kansainväliselle huipputasolle. Ensisijainen tavoite ei kuitenkaan sulje pois kasvatuksellista näkökulmaa liiton tavoitteista, vaan toiminnan tavoitteisiin kuuluu reilun pelin hengessä ruumiillisen ja henkisen kasvun edistäminen. Tätä tavoitetta edistetään Kaikki Pelaa –ohjelmalla.

Kaikki Pelaa -ohjelma on jaoteltu lasten ja nuorten kasvun linjausten mukaan Leikki- (alle 12-vuotiaat), Kaveri- (12–15-vuotiaat) ja Tulevaisuusmaailmaan (16–19-vuotiaat).

Tutustu Kaikki pelaa -ohjelman periaatteisiin tästä

1.2 Tähtiseurat – seurojen laatuohjelma

Suomalainen urheilu loistaa tähtiseurassa.

Tähtiseura-ohjelma on Olympiakomitean, lajiliittojen ja aluejärjestöjen laatuohjelma, joka kehittää ja tukee suomalaisen urheilun keskeistä vahvuutta: seuratoimintaa.

Tähtimerkin saaneet seurat muodostavat Tähtikuvion, joka loistaa kirkkaampana kuin tähdet yksinään. Tähtikuviossa jokainen voi urheilla ja liikkua omalla tasollaan ja kohti omia tavoitteitaan yhä suuremman taustatuen avulla. Tähtimerkki on myös lupaus laadusta nykyisille ja uusille jäsenille sekä heidän lähipiirilleen ja tukijoille.

Tähtimerkki on osoitus modernista, ketterästä ja inhimillisestä toimintatavasta, joka sopii kaikille liikkujille. Se vastaa erilaisten liikkujien tarpeisiin, mutta myös kehittyy heidän mukanaan. Entistä laajempi tuki mahdollistaa paitsi liikunnan säilymisen osana ihmisen eri elämänvaiheita, myös alustan kehittyä huippu-urheilijaksi.

Tähtimerkki

Tähtimerkki on Olympiakomitean ja lajiliiton myöntämä tunnus urheiluseuralle, joka täyttää määritetyt laatutekijät kohderyhmänsä osalta.  Osa-alueita on kolme: lapset ja nuoret, aikuiset sekä huippu-urheilijat. Vihreä Tähtimerkki luovutetaan lasten ja nuorten, punainen aikuisten ja sininen huippu-urheilun Tähtiseuralle. Kaikkien kolmen osa-alueen laatuseura saa tunnustuksena täyden kolmivärisen Tähtimerkin.

1.3. Pelisäännöt 

Operaatio Pelisääntöjen tarkoituksena on synnyttää keskustelua lasten urheilun arvomaailmasta ja siihen liittyvistä toimintaperiaatteista. Pelisääntökeskusteluissa pyritään tekemään valmentajan ja lasten kanssa ryhmän yhteiset pelisäännöt.

Lisäksi lasten vanhempien keskuudessa sovitaan joukkuekohtaisesti toiminnan tavoitteista ja periaatteista sekä aikuisten toimintatavoista.

Pelisääntöjen tekeminen on oleellinen osa seuran toimintaa ja laadun tarkkailua, ylläpitoa sekä kehitystä. Pelisäännöillä kehitetään seuran ja vanhempien toimintaa kohti lasten tarpeita!

2. Futis-Liigan organisaatio

2.1. Hallinto

Ilves ry:n jalkapallojaosto on seuran jalkapallotoiminnasta vastaava elin, jossa on edustettuna seuran jalkapallotoiminnan eri tahot.

Kilpailujaos ja kilpailujury koostuvat kilpailupäälliköstä ja eri alueiden toimihenkilöistä, jotka valitaan kausittain.
Kilpailujaoksen pääasiallisena tehtävänä on määritellä kausittain kilpailusarjojen sarjamuodot sekä Leikkimaailman peli-iltojen pelitavat. Kilpailujaos määrittelee myös turnausten ajankohdat ja pelimuodot. Kilpailujuryn vastuulle kuuluu Futis-Liigan säännöistä päättäminen sekä pelilupien ja mahdollisten vastalauseiden käsittely.

Toiminnanjohtaja vastaa koko Futis-Liigan toiminnasta seuran puolesta. Toiminnanjohtaja suunnittelee ja organisoi toimintaa, rekrytoi toimihenkilöitä, hoitaa yhteistyösopimukset tukijoiden ja yhteistyöseurojen kanssa, asioi ja tekee yhteistyötä Tampereen liikuntatoimen ja Palloliiton piirin kanssa, vastaa julkaisu- ja tiedotustoiminnasta (mm. internetsivut) sekä vastaa taloudesta ja varuste- ym. hankinnoista.

Kilpailupäällikkö vastaa kilpailutoiminnan järjestelyistä. Kilpailupäällikkö laatii otteluohjelmat kesän sarjoihin ja turnauksiin, sekä kokoaa ja arkistoi ottelupöytäkirjat ja tulokset sekä ylläpitää sarjataulukoita. Hän myös tiedottaa niistä aluepäälliköille ja yhdyshenkilöille.

Kilpailupäällikkö pitää yhteyttä kilpailutoiminnan osalta Ilveksen jalkapallojaoston, Futis-Liigan kilpailujuryn, yhteistyöseurojen, Tampereen kaupungin liikuntatoimen ja SPL:n läntisen alueen kanssa.

2.2. Alueorganisaatio

Futis-Liiga on jaettu neljään alueeseen (itä, etelä, pohjoinen ja länsi) osittain maantieteellisesti ja osittain  juniorimäärien mukaisesti. Kuhunkin alueeseen kuuluu 3-4 kaupunginosaa joiden mukaan joukkueet muodostetaan ja nimetään. Lisäksi Futis-Liigan toiminnassa on kausittain vaihteleva määrä yhteistyöseurojen joukkueita.

Aluepäälliköt hoitavat yhteydenpidon alueelleen kuuluvien kaupunginosien yhdyshenkilöiden ja Futis-Liigan hallinnon välillä sekä vastaavat oman alueensa toimivuudesta sekä toiminnan ja olosuhteiden kehittämisestä.

Aluevalmentajat
Futis-Liigan jokaisella alueella (etelä, pohjoinen, itä, länsi) toimii seuran palkkaama aluevalmentaja. Aluevalmentaja tukee oman alueensa joukkueiden ja vapaaehtoisvalmentajien toimintaa kauden aikana. Tuen muotoja ovat esimerkiksi tiivis apu uusien F-juniorien ikäluokkien käynnistämisessä, jo olemassa olevien joukkueiden valmentajien tutorointia, harjoitussuunnitelman jalkauttamista joukkueisiin ja malliharjoitusten vetämistä yms. Aluevalmentajat osallistuvat myös tiiviisti C- ja B-ikäluokkien joukkueiden toimintaan toimimalla joukkueiden vastuuvalmentajina.

Kaupunginosien yhdyshenkilöt ovat tärkeä linkki Futis-Liigan toiminnassa joukkueiden ja muun Futis-Liigan organisaation välillä. Yhdyshenkilö on ensimmäinen toimihenkilö, johon joukkueen tulee ottaa yhteyttä ongelmatilanteissa, jotta organisaatio toimisi mahdollisimman sujuvasti molempiin suuntiin. Yhdyshenkilön ensisijainen kontakti ongelmatilanteissa on oma aluepäällikkö.

Omassa kaupunginosassaan yhdyshenkilö ennen kauden alkua

 • osallistuu toiminnan suunnitteluun
 • jakaa kenttävuorot joukkueille kauden alussa
 • jakaa ilmoittautuneet juniorit joukkueisiin ikäluokittain
 • kartoittaa, organisoi ja rekrytoi ohjaajat, valmentajat ja joukkueenjohtajat
 • varmistaa että valmentajien ja joukkueenjohtajien rekisteröityminen on ajan tasalla
 • kiinnittää valmentajat ja joukkueenjohtajat omaan ikäluokkaan/joukkueeseen Topparijärjestelmään, sekä opastaa Topparin käyttöönoton
 • varmistaa, että valmentajat ja joukkueenjohtajat tietävät, mitä varusteita on saatavilla, mistä ne haetaan ja mihin palautetaan
 • opastaa ja neuvoo joukkueen käytännön asioissa
 • organisoi pelisääntökeskustelut ja kannustaa niihin
 • arvioi ja raportoi kaupunginosan olosuhde- ja varustetilanteen

kauden aikana

 • varmistaa, että tiedonkulku toimii joukkueiden ja seuran välillä
 • osallistuu yhdyshenkilökokouksiin
 • ohjaa ja kannustaa toimihenkilöitä koulutukseen
 • seuraa olosuhteita kauden aikana ja raportoi puutteista ja epäkohdista sekä kehitysmahdollisuuksista
 • arvioi tulevalle kaudelle muodostuvien joukkueiden määrää
 • motivoi vanhempia osallistumaan erilaisiin tehtäviin

kauden lopussa

 • kartoittaa palkittavat pelaajat ja toimihenkilöt omassa kaupunginosassaan
 • varmistaa että joukkueet ovat tietoisia palkitsemisista ja kauden päättäjäis- ja palkitsemistilaisuuksista.
 • kartoittaa ajoissa seuraavalle kaudelle jatkavat toimihenkilöt ja pyrkii löytämään ja rekrytoimaan uusia

Joukkueet kootaan kaupunginosittain ja ikäluokittain. Pääsääntöisesti joukkueet koostuvat yhden ikäluokan pojista tai tytöistä. Ilmoittautuneiden pelaajien määrän mukaisesti ikäluokittain muodostetaan  kaupunginosaan tarvittaessa rinnakkaisjoukkueita tarpeellinen määrä. Rinnakkaisjoukkueiden muodostamisesta on omat määräyksensä Futis-Liigan säännöissä. Pelaajien sijoittamisen joukkueisiin tekee näiden sääntöjen puitteissa kaupunginosan yhdyshenkilöt.

Pelaajien lisäksi joukkue tarvitsee 2-3 ohjaajaa/valmentajaa ja joukkueenjohtajan, jotka useimmiten etsitään pelaajien vanhempien joukosta. Joukkueen toimihenkilöiden toiminta perustuu vapaaehtoistyöhön, jolloin Futis-Liigan toimintaan osallistuvien lasten/nuorten osallistumiskulut voidaan pitää mahdollisimman pieninä. Ilves tarjoaa valmentajille ja joukkueenjohtajille maksuttoman koulutuksen.

Joukkueenjohtaja valitaan yleensä aina lasten vanhempien joukosta.
Joukkueenjohtajalle kuuluvat tehtävät kentän ulkopuolella, kun valmentaja vastaa joukkueen toiminnasta kentällä. Joukkueenjohtaja mahdollistaa valmentajan keskittymisen valmennukseen. Joukkueenjohtaja rekisteröityy seuran henkilötietojärjestelmään, jonka myötä hän voi hallita oman joukkueensa pelaajatietoja. Joukkueenjohtaja vastaa joukkueen sisäisestä tiedotuksesta pitäen huolen, että kaikilla on tieto harjoitusten ja otteluiden ajankohdista.

Peliasujen ym. materiaalin jakaminen toimintamaksun maksaneille pelaajille kuuluu myös joukkueenjohtajan tehtäviin.

 • Peli-ja kilpailutoiminta;
  joukkueenjohtaja järjestää joukkueen kotiotteluihin pelinohjaajan ja pelipallon – – vastaa ottelun pöytäkirjan täyttämisestä ja sen toimittamisesta Ilveksen toimistolle
 • joukkueenjohtaja ilmoittaa sarjaotteluista tuloksen Ilveksen kotisivuille (sekä koti- että vierasotteluista). Peli-iltojen ja turnausotteluiden ottelutuloksia ei tarvitse ilmoittaa netin kautta, mikäli ottelupöytäkirja on toimitettu tapahtuman yhteydessä toimitsijoille.

Valmentajat vastaavat Futis-Liigan toiminnasta pelikentillä. Valmentajat rekisteröityvät seuran henkilötietojärjestelmään ja sen myötä sitoutuvat noudattamaan seuran toiminnan periaatteita ja noudattamaan Futis-Liigan ohjeistamaa valmennuslinjaa.

Valmentajat tulevat myös useimmiten joukkueen pelaajien vanhemmista. Futis-Liigan valmentajat ovat kaikki vapaaehtoistyöntekijöitä ja hoitavat toimeaan harrastuksena. Seura antaa tukea aluevalmentajien tutortoiminnan, ohjausmateriaalin ja koulutuksen muodossa. Motivoituneet valmentajat siirtyvät usein Futis-Liigasta Ilveksen junioriedustusjoukkueisiin hakemaan uusia haasteita, joten uusia valmentajia Futis-Liigassa tarvitaan jatkuvasti.

Pelaajalle on tärkeintä saada nauttia jalkapallosta omalla tasollaan, toimia yhdessä ja saada uusia kavereita mukavassa seurassa.
Pelaajan tulee noudattaa Palloliiton, seuran ja joukkueen omia pelisääntöjä.
Joukkueen pelisäännöt voisivat esim. sisältää, että pelaaja

 • haluaa pelata jalkapalloa
 • osallistuu harjoituksiin
 • ilmoittaa valmentajalle poissaoloista
 • huoltaa itse pelivarusteensa
 • kunnioittaa niin omia kuin vastustajienkin pelaajia
 • kunnioittaa valmentajia ja tuomareita

Vanhemmat ovat aina tärkeitä lapsen harrastuksen tukijoita huoltajan ominaisuudessa. Jotta lapset saisivat toiminnalleen parhaan mahdollisen tuen, kannustuksen ja esimerkin, käydään aina kauden alussa joukkueen pelisääntökeskustelu vanhempien keskuudessa. Pelisääntöjen tarkoituksena on löytää yhteinen toimintalinja vanhemmille ja joukkueen vastuuhenkilöille. Pelisääntökeskustelussa hyviä keskusteluaiheita ovat esimerkiksi:

 • miten vanhemmat osallistuvat joukkueen toimintaan
 • miten aikuiset suhtautuvat päihteisiin sekä lasten että oman käyttäytymisensä osalta?
 • miten Ilveksen arvot näkyvät oman joukkueen toiminnassa?

Futis-Liigan toiminta perustuu vapaaehtoistyöhön. Seura tarjoaa toiminnalle puitteet ja toimii taustatukena vapaaehtoistoiminnalle. Seurasta löytyy paljon erilaisia tehtäviä joukkueen toimijoiden lisäksi. Turnauksissa ja tapahtumissa tarvitaan aina kioskin pitäjiä, tulosten päivittäjiä, makkaran paistajia ja paljon muita apulaisia. Seuran toiminnan tukeminen vapaaehtoistyöllä ei mene koskaan hukkaan, koska kaikki työ tehdään lasten hyväksi.

Toppari-järjestelmä

Futis-Liigassa käytetään toiminnanohjausjärjestelmä Topparia. Kirjautuminen Toppari-järjestelmään onnistuu tätä kautta: https://toppari.ilvesfutisliiga.fi/login.

kauppa vaakabanneri