Suomen Palloliitto ja Laatukeskus suorittivat joulukuussa 2021 kattavan ulkoisen arvioinnin Ilveksen toiminnasta koskien johtamista, urheilutoimintaa sekä viestintää, markkinointia ja myyntiä. Ulkoinen arviointi on osa Suomen Palloliiton jalkapalloseurojen laatujärjestelmän korkeimman tason (Taso 5) kaksiosaista kokonaisuutta, jonka ensimmäisessä osassa seura on mukana Palloliiton tukemassa toiminnanohjauksessa.

Ulkoinen arviointiryhmä tutustui Ilveksen toimittamaan kirjalliseen materiaaliin ja haastatteli yhteensä 18 Ilveksen seuratoimijaa: luottamushenkilöitä, johtoa, valmentajia ja vapaaehtoistoimijoita. Ilves läpäisi ulkoisen arvioinnin selkein pistein ja jatkaa Suomen Palloliiton laatujärjestelmän korkeimmalla tasolla 5. Laatujärjestelmässä on mukana noin 200 suomalaista jalkapalloseuraa, joista korkeimman tason on saavuttanut vain seitsemän seuraa.

Ilveksen jalkapallojaoston toiminnanjohtaja Matti Anttonen on tyytyväinen ulkoisesta arvioinnista saatuun raporttiin.

”Ensisijainen tavoitteemme ulkoisessa arvioinnissa oli läpäistä arviointi ja jatkaa laatujärjestelmän tasolla 5, mutta halusimme myös identifioida kehityskohteita toiminnassamme. Olen tyytyväinen ulkoisesta arvioinnista saatuun raporttiin. Tuloksista heijastui jo pitkään seurana tekemämme laadukas pohjatyö ja seuraamme palvelevat toimintamallit, jotka on luotu valmentajien ja vapaaehtoistoimijoiden toimet huomioiden.

En yllättynyt, kun raportin vahvuuksista nousivat esiin Ilveksen pelaajapolku, valmentajien osaamisen kehittäminen pelaajakehityksen mahdollistajana, yksi yhteinen Ilves -kulttuuri, urheilullisuuden vahvistaminen strategisena valintana sekä kansainvälisyys toiminnassa. Nämä ovat todella vahvat tukijalat urheilutoiminnallemme.

Seuraavat edistysaskeleet meidän täytyy ottaa strategisessa johtamisessa sekä erityisesti strategisen mittariston kiteyttämisessä. Kehityksemme suunta täytyy saada selkeämmin viestittyä ja saavutetut tulokset todennettua vahvemmin.”

Jalkapalloseurojen laatujärjestelmä on suunniteltu yhdessä seurojen kanssa ja se avattiin pilotointivuoden jälkeen kaikille seuroille vuoden 2015 alussa. Laatujärjestelmä urheilutoiminnan kriteerit uusittiin vuonna 2017 tukemaan vielä vahvemmin suomalaisen jalkapallon strategian (2016–2020) pelaajan laadukasta arkea.

Laatujärjestelmän viiden vuoden kokemusten, tulosten ja arvioinnin perusteella on seurojen laatujärjestelmä uusittu vuodelle 2020 kriteeristön, arviointityökalun, arviointimetodin ja seurojen tukitoimenpiteiden, eli seurapalveluiden suhteen. Lähde: https://laatujarjestelma.palloliitto.fi/.