Lauri Ala-Myllymäki (vas.) ja nykyinen edustusjoukkueen kapteeni Tatu Miettunen (oik.) ovat Ilves Futis-Liiga Pirkkalan kasvatteja. Kuva: Päivi Meduri.

Ilves ry on jo 1980-luvulta lähtien järjestänyt Pirkkalassa lasten ja nuorten harrasteliikuntaa. Toimintaa on järjestetty jääkiekossa, ringetessä ja jalkapallossa kaupunginosatoiminnan merkeissä. Jääurheilun lajit ovat jääneet pois, mutta jalkapallossa Pirkkala on yhtäjaksoisesti toiminut yli kolmenkymmenen vuoden ajan Futis-Liigan yhtenä kaupunginosana. Alkavalla kaudella Pirkkalan Futis-Liigan toiminta järjestetään Pirkkalaan rekisteröidyn Ilves-Pallo ry:n alaisuudessa. Muutos ei aiheuta pelaajille mitään toimenpiteitä.

Kaikille avointa harrasteliikuntaa taitotasosta riippumatta

Vuodesta 1975 asti toiminut Ilves Futis-Liiga on Suomen suurin jalkapallon korttelisarja, jossa pelaa vuosittain yli 4000 pelaajaa. Toimintaa järjestetään 11. eri kaupunginosassa Tampereella, sekä lisäksi Pirkkalassa ja Siivikkalassa. Toiminnalle ominaista on, että harrastaminen on kaikille avointa, edullista, matalan kynnyksen jalkapallotoimintaa, ja pelaajien lukumäärää ei joukkueissa rajoiteta. Kausi kestää kesäkauden, mikä tukee hyvin lasten ja nuorten monipuolista liikkumista muiden harrastusten rinnalla. Harrastamaan ovat tervetulleita kaikki jalkapallosta innostuneet pelaajat taitotasosta riippumatta.

Toiminnassa mukana olevat lapset ja nuoret ovat pirkkalalaisia ja parhaimmillaan toimintaan on osallistunut jopa 400 pelaajaa. Joukkueiden toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen. Valmentajat, joukkueenjohtajat, sekä toimintaa koordinoivat yhdyshenkilöt ja aluepäällikkö ovat paikallisia, pääosin toiminnassa mukana olevien lasten vanhempia. Ilves ry tarjoaa toiminnalle toimivat puitteet, sekä hyvän tuen ja koulutusmahdollisuudet. Kaudella 2021 Ilves Futis-Liiga Pirkkalan toiminnassa mukana oli 258 lasta, 15 naisten harrastesarjan pelaajaa, sekä 36 vapaaehtoista toimihenkilöä.

Rekisteröityminen Pirkkalaan turvaa toimintaedellytykset

Futis-Liigan Pirkkalan kaupunginosassa toimintaa järjestetään Pirkkalan kunnan jalkapallokentillä. Hakuprosessissa on ollut haasteena se, että vaikka toiminnassa olevat lapset ja nuoret ovat pirkkalalaisia, on vuorojen hakijana ollut Ilves ry, jonka yhdistysrekisteriin merkitty kotikunta on Tampere. Pirkkalan kunta on määritellyt, että kunnan harjoitusvuoroja myönnetään nimenomaan pirkkalalaisille seuroille ja yhdistyksille. Tämä on vaikuttanut Ilves Futis-Liiga Pirkkalan olosuhteisiin heikentävästi.

Futis-Liiga Pirkkalan pitkään historiaan viitaten ja toimintaedellytyksien edelleen turvaamiseksi on yhteistyössä Pirkkalan kunnan viranhaltijoiden kanssa päädytty ratkaisuun, jossa vuonna 1975 rekisteröidyn Ilves ry:n rinnakkaisyhdistyksen Ilves-Pallo ry:n kotipaikka on muutettu Tampereelta Pirkkalaan, jolloin toimintaan tarvittavat harjoitus-/otteluvuorot voidaan hakea Ilves-Pallo ry:lle. Aidosti paikallisena toimijana Ilves Futis-Liiga Pirkkalan on nyt mahdollista tulla kohdelluksi vuorojen hakuprosessissa yhdenvertaisesti muiden seurojen kanssa ja siten turvata seuran toimintaedellytykset kunnassa. Lisäksi Futis-Liiga Pirkkalan on mahdollista osallistua muiden pirkkalalaisien seurojen tavoin eri kehitys- ja yhteistyömuotoihin mm. Pirkkalan kunnan kanssa.

Yksi yhteinen Ilves

Käytännössä tämä ei aiheuta pelaajille ja heidän perheilleen muutosta aiempaan toimintatapaan. Ilmoittautumiset tapahtuvat entiseen tapaan Ilmari-järjestelmän kautta, mutta Futis-Liiga Pirkkalan kaupunginosaan ilmoittautuneet pelaajat rekisteröityvät ilmoittautumisen yhteydessä Ilves ry:n lisäksi myös Ilves-Pallo ry:n jäseniksi. Erona entiseen on se, että Ilves Futis-Liiga Pirkkala on nyt myös yhdistysrekisterin mukaan aidosti pirkkalalainen seura. Peliasu, Ilveslogo ja seuravärit säilyvät samana kuin muuallakin Futis-Liigan toiminnassa, kuten Ilveksen jalkapallojaoston strategia “Yksi yhteinen Ilves” linjaus määrittää.

IMG 0862 Paivi Meduri

Pirkkalan Futis-Liigan poikia. Kuva: Päivi Meduri.