Osana suomalaisen jalkapallon ja futsalin strategiaa tavoittelemme tulevien vuosien aikana naisten ja tyttöjen osallisuuden vahvistumista kaikilla tasoilla. Tämän tavoitteen tueksi laaditun naisten ja tyttöjen oman kehitysstrategian kautta haluamme vahvistaa muun muassa tyttöjen pelaajamääriä, laadukasta pelaajapolkua sekä naisten osallisuutta jalkapalloperheen eri rooleissa.

Vuoden 2021 aikana pääpainopiste on pelaajamäärien kasvattamisessa pelaajapolun alkupäässä. Tyttöjen puolen pelaajamäärät ovat kasvaneet jo yli koronaa edeltävän tason ja ensi vuonna pelattavan naisten EURO-turnauksen myötä tavoitteena on vahvistaa mielikuvia jalkapallosta naisten ja tyttöjen lajina entisestään.

”Tällä hetkellä meillä on rekisteröityneitä tyttö- ja naispelaajia maassamme enemmän kuin koskaan. Suuri kiitos tästä lähtee ympäri Suomen seuroille ja seuratoimijoille, jotka ovat korona-ajan haasteista huolimatta tehneet hartiavoimin töitä lasten ja nuorten liikkumisen sekä yhdenvertaisten mahdollisuuksien puolesta”, Palloliiton kehityspäällikkö Heidi Pihlaja kiittää.

Pelaajamäärän kasvattamisen lisäksi toisena vuoden 2021 painopisteenä on nuoruusvaiheen urheilutoiminnan laadun vahvistaminen tyttöjen puolella. Kevään ja kesän aikana on keskitytty urheilutoiminnan vahvistamiseen tähtäävän tuki- ja toimintamallin luomiseen. Avoin haku tuki- ja toimintamalliin osallistumiseksi toteutettiin seuroille elokuun aikana.

”Oli ilahduttavaa huomata, miten vahva tahtotila seuroissa ympäri Suomen on työskennellä tyttöjen urheilutoiminnan laadun vahvistamiseksi”, iloitsee nuoruusvaiheen urheilutoiminnan kehittämisestä vastaava Markus Paananen.

Hakemuksia tuki- ja toimintamalliin tuli runsaasti, eikä jokaista mukaan hakenutta seuraa voitu ottaa nyt käynnistyvään toimintamalliin mukaan.

”Saimme paljon hyviä hakemuksia ja pyrimmekin jokaiselle mukaan hakeneelle seuralle löytämään tukimuotoja omiin kehityskohteisiinsa – liittyen esimerkiksi pelaajamäärien kasvattamiseen tai laatujärjestelmässä esiin nousevien aihealueiden vahvistamiseen”, Paananen jatkaa.

Tuki- ja toimintamalli tähtää valtakunnalliseen osaamisen kehittymiseen sekä seurojen kansainvälisen yhteistyön vahvistamiseen

Tyttöjen urheilutoiminnan vahvistamiseen tähtäävä tuki- ja toimintamalli käynnistyy syksyn 2021 aikana. Toimintamallin tavoitteena on valmennuksen vaikuttavuuden kehittyminen, seuran rakenteiden yhdenvertaisuuden vahvistaminen sekä seurojen kansainvälinen verkostoituminen tyttöjen puolella.

”Jalkapallo naisten ja tyttöjen lajina kasvaa voimakkaasti kansainvälisesti, minkä vuoksi meille Suomessa vaatimustason ymmärtäminen sekä yhteistyö kehittymisen mahdollistamiseksi on avainroolissa. Teemme tuki- ja toimintamallin myötä töitä sen eteen, että rytminvaihdos tyttöjen urheilutoiminnassa näkyy konkreettisesti laadukkaampana toimintana ja pidentyvinä pelaajaurina”, Paananen kuvaa tavoitteita.

Mukaan tuki- ja toimintamalliin valittiin yhteensä 12 seuraa tai seurayhteisöä. Haussa painotettiin muun muassa laatujärjestelmätyötä, pelaajakehityksen mittareita sekä organisaation tahtotilaa kehittää urheilutoimintaa tyttöjen puolella. Lisäksi huomioitiin alueellinen näkökulma jalkapallon valtakunnallisen kehityksen tukemiseksi.

”Olemme nyt reilun vuoden verran tehneet töitä jalkapallon kasvattamiseksi tyttöjen puolella Etelä-Pohjanmaalla. Mukana toiminnassamme on jo yli 200 tyttöä ja olemme iloisia, että pääsemme entisestään kehittämään urheilutoiminnan laatua tyttöjen puolella yhdessä Palloliiton kanssa”, sanoo Seinäjoen Jalkapallokerhon seurayhteisön valmennusosaamisen kehittäjä Tuomas Nikupeteri.

Mukana olevat seurat tai seurayhteisöjen kontaktiseura/yhteysseura:

HELSINGIN JALKAPALLOKLUBI (HJK), TPS JUNIORIJALKAPALLO (TPS), VANTAAN JALKAPALLOSEURA (VJS), KAARINAN POJAT (KaaPo), OULUN NAISFUTIS (ONS), JYVÄSKYLÄN PALLOKERHO (JyPK), KUOPION PALLOSEURA (KuPS), ROVANIEMEN PALLOSEURA (RoPS), SEINÄJOEN JALKAPALLOKERHO (SJK), ILVES (Ilves), KPV:N JUNIORIT (KPV), PALLOKERHO KESKI-UUSIMAA (PKKU)

Lisätietoja:

Markus Paananen, , 040 737 6000

Heidi Pihlaja, , 040 843 2370