SUOMALAISEN JALKAPALLON MOMENTUM

Maailma ympärillämme muuttuu kaiken aikaan, meidän rakastamme laji, jalkapallo, muuttuu myös, olemmeko mukana muutoksessa vai jäämmekö vanhaan?

Seurojen Palloliitto kehityshanke on saanut aikaiseksi paljon keskustelua, niin pienet kuin suuret seurat ovat yksin sekä yhdessä julkaisseet mielipide kirjoituksia (mm. VJS, HJK, Porin seudun seurat yhdessä) muutoksen puolesta Suomalaisen jalkapalloilun kehittämiseksi. Momentum on nyt, on aika tehdä rohkeasti uudenlaisia linjanvetoja. Ilves jalkapallo haluaa olla mukana Suomen suurimpana seurana, joka kannustaa ja rohkaisee seura/piiri/liitto päättäjiä mukaan rakentamaan uutta Suomen Palloliittoa

Kyseessähän on Palloliiton historian suurimmasta rakennemuutoksesta ja on ymmärrettävää, että muutos synnyttää vastarintaa, koska se ravistaisi koko liiton alaista toimintaa kaikilla tasoilla. Muutosta vastustetaan, koska sen pelätään heikentävän mm. olemassa olevia etuuksia/ vaikutusmahdollisuuksia.  Luottamustoimien määrän pienenemistä pelätään tietyissä tahoissa, eikä nähdä mahdollisuutena, että seuroilla olisi halutessaan mahdollisuus vaikuttaa suoraan päätöksentekoon. On luonnollista, että ihmiset  miettivät myös työpaikkojen vähentymistä tai työn siirtymistä eri paikkakunnalle, oleellista on, että olemassa olevaa henkilöstöresurssia saadaan enemmän kenttätyöhön auttamaan seuroja arjen asioissa mm. valmennus.  Vastustus on ymmärrettävää mutta loppujen lopuksihan kyseessä on yhteinen asia, Suomalaisen jalkapallon kehittäminen, jolloin odotus on, että kaikki päättäjät ovat avoimia keskustelulle ja uusille ajatuksille ja sitten tekevät lopullisen päätöksen asiasisältö edellä, ei oman pesän turvaaminen edellä.

Seurojen Palloliitto hanketyöryhmän esittämä ja liitovaltuuston hyväksymä toimenpidelista on hyvä alku ja se sisältää useita konkreettisia toimenpiteitä joustavampaan päätöksentekoon ja resurssien tehokkaampaan kohdentamiseen. Toimenpidelista on rakennettu huomioiden myös strategian mukaiset painotukset; pelaajan laadukas arki, elinvoimainen seura, mielenkiintoiset kilpailut sekä viestintä ja markkinointi. Oleellista on, että yhdessä Suomen Palloliiton liittokokouksessa (Tampereella) sovitusta strategiasta ja sen painotuksista pidetään kiinni. Kansainvälinen kilpailu kovenee koko ajan ja sisältö osaamisen ja seurajohtamisen vaatimukset kasvavat koko ajan, vanhan ajan hidas ja byrokraattinen toimintamalli ei vastaa nykyajan haasteisiin vaan nyt tarvitaan rohkeutta tehdä päätöksiä, jotka antavat mahdollisuuden saavuttaa uusi taso. Katsomalla mitä tahansa kansainvälisen jalkapallon mittareita, esimerkiksi FIFA Ranking, suomalaisten pelaajien määrä huippusarjoissa, on helppo todeta, että muutos on välttämätön ja se on aloitettava heti kaikilla tasoilla, muutosvastarinnasta huolimatta.

Pidetään yhdessä huolta, että tartumme Suomalaisen jalkapalloilun momentumiin!

Ilves Ry jalkapallojaosto